لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551
 • پیکر تراشی نوین با لیپوماتیک2016/بهمن/10                                                        
                                                              پیکر تراشی برای تمام نواحی بدن


  از لیپوماتیک می توان برای پیکر تراشی ،حذف چربی های اضافه تمامی نواحی بدن مانند شکم،پهلو،ران ،بازو،غبغب باسن استفاده کرد.

  لیپوماتیک شکم و پهلو
  لیپوماتیک بازو
  لیپوماتیک ران
  لیپوماتیک غبغب
  لیپوماتیک باسن و ساق پا
  لیپوماتیک پشت
   
  پیکر تراشی نوین با لیپوماتیک