لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551
                                                                                                                                   کاشت مو
اولین تکنیک FUT میباشد. رشته های باریکی از مو از نقاطی از سر (معمولاً پشت و کناره های سر) برداشته میشود و در نقاطی از سر که لازم است کاشته میشوند که به آن ها نقاط فولیکولی میگویند.
این روش یکی از شایع ترین روش های کاشت مو میباشد. امتیاز بزرگ این روش میزان بقای واحد فولیکولی میباشد.