لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551

هزینه لیپوماتیک

با توجه به تماسهای فراوانی که در باره هزینه  عمل مطرح میشود که در نهایت سوال اصلی همه مراجعان محترم نیز میباشد باید خدمتتان
عرض کنیم که
لیپوماتیک
روشی  تک جلسه ای است و  بین سایر روش های لاغری کم عارضه ترین است.  برای برآورد هزینه  می بایست
موضع معاینه ومیزان چربی برآورد شود ناحیه مورد نظر ، حجم چربی ، و در نهایت تعداد جلسات لازم برای عمل موارد تعیین  کننده   برای 
براورد  هزینه میباشد که باید پزشک باتوجه به انها هزینه نهایی را به بیمار اعلام کند .

هزینه لیپوماتیک معمولا در مراکز مختلف متفاوت است  و مراکز با توجه  هزینه های درمانی و تجربه پزشک هزینه ها رو اعلام میکنند  اما

قیمت متعادل برای لیپوماتیک از هر ناحیه ای دو میلیون تومان به بالا میباشد.که این قیمت لیپوماتیک با توجه به حجم چربی معمولا متغیر

میباشد.

پرداخت اقساطی هزینه عمل
اقساط بدون بهره

                                                                                     هزینه لیپوماتیک