لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551
                     
مزایای هایفو

هایفو به عنوان یک روش غیر جراحی مزایای زایدی نسبت به دیگر روش ها برای بیماران فراهم میکند :

با وجود کارتریج های(گرمکن) با 3 عمق متفاوت (1.5، 3 و 4.5 میلیمتر) هایفو میتواند به اعماقی از پوست که در گذشته تنها با عمل جراحی ممکن بود، نفوذ کند.