لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551
                                                                                پیکرتراشی  پیکر تراشی بدن
                                                                                      پیکر تراشی برای تمام نواحی بدن


از  روش لیپوماتیک  اینفراسونیک می توان برای حذف چربی های اضافه تمامی نواحی مختلف بدن مانند شکم،پهلو،پشت ،ران ها ،بازوها ،غبغب ،باسن و..استفاده کرد.
وچربی بدست امده از این روش بهترین جایگزین برای پروتز ویا تزریق به نواحی مختلف بدن مانند سینه وباسن میباشد.

لیپوماتیک شکم و پهلو
یپوماتیک ران ها

لیپوماتیک پشت
لیپوماتیک بازو

لیپوماتیک غبغب
لیپوماتیک باسن و ساق پا
                                                                                    پیکرتراشی