لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551

عمل لیپوماتیک در بین تمام اعمال جراحی مشابه به دست پزشکان متخصص کم عارضه ترین عمل میباشد ومعمولا عوارض ان در حد اعمال جراحی بسیار ساده دیگر محدود به احتمال عفونت در محل سوراخها یا احتمال  تجمع مایع در ناحیه عمل می باشدکه همگی قابل بر طرف شدن می باشد.