لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09039553464
عوارض لیپوماتیک...


عمل لیپوماتیک در بین تمام اعمال جراحی مشابه  به دست پزشکان متخصص  کم عارضه ترین عمل میباشد و معمولا  عوارض ان  در حد اعمال جراحی
بسیار ساده دیگر محدود به احتمال عفونت در محل سوراخها یا احتمال  تجمع مایع در ناحیه عمل می باشدکه همگی قابل بر طرف شدن می باشد.
با توجه به  سه بعدی بودن حرکت کانولای دستگاه  و همچنین  هوشمند بودن سر کانولا امکان اسیب  رساندن  به  سایر بافتها و عروق خونی در این روش
صفر است .واین ویژگی دستگاه تا حد بسیار زیادی عوارض عمل را نسبت به ساکشن های سنتی ولیپولیزر کاسته است.
ویژگی دیگر دستگاه لیپوماتیک استفاده از امواج صوتی یا اینفراسونیک به جای منبع حرارتی که   (بعضا در ساکشن های قدیمی از ان استفاده می شد)
است.که همین امر سبب شده است عوارضی مانند سوختگی بافت حاصل از تخریب چربی را نداشته باشیم.
همچنین با توجه به استفاده از  طول موج های بالا در روشهای معمول قدیمی وامکان اسیب بافتهای دیگر ،لیپوماتیک این امکان را فراهم ساخته است که
با طول موج کوتاه تر ودارا بودن سنسور حساس نسبت به بافت غیر چربی از تخریب بافت ها وعروق خونی جلوگیری کرده است.


با توجه به  گذشت بیشتر از 10 سال  و انجام عمل های  بسیار در این زمینه  و  هزاران بحث علمی مطرح شده در جهان، هنوز
عوارضی  برای عمل لیپوماتیک گزارش نشده است.