لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551
لیپوماتیک روشی تک جلسه ای است و بین سایر روش های لاغری کم عارضه ترین است. برای برآورد هزینه می بایست موضع معاینه و
میزان چربی برآورد شود.