لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09039553464

دستگاه لیپوماتیک یکی از موثرترین  دستگاهای پیشرفته لیپولیز حاضر در دنیا میباشد  که توسط   FDA مورد تائید بوده و این دستگاه
نخستین بار توسط  جراح المانی ا ختراع شد ه و مورد استفاده قرار گرفت .
 
این دستگاه مبتنی بر  میدانی از امواج اینفراسونیک (مادون صوت)  میباشد که با استفاده از یک کمپرسور به عنوان یک نیرویی میباشد.
امواج  مادون صوت  پس از برخورد با بافت چربی انها را از بین برده  و در نهایت کاهش سایز را به دنبال دارد.

در روش  Lipomatic، سلول های  بافت چربی ، توسط حرکات لرزشی ابتدا  شکسته شده و سپس  به
آرامی توسط دستگاه  از بدن خارج  میشوند.