لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551

من فقط در ناحیه شکم دارای چربی هستم و در سایر اندام ها چاقی ندارم. آیا یک جلسه درمان کافی است؟ هزینه آن چقدر است؟

معمولا بله؛ مگر اینکه حجم ناحیه شکم به صورت نامتعارفی بزرگ باشد. برای برآورد هزینه باید معاینه شوید.

تعداد جلسات انجام لیپوماتیک بدون محدودیت است وفقط فاصله مناسب برای عمل باید انجام شود.