لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551
بله،تزریق همزمان چربی خارج شده در این روش از ویژگی های لیپوماتیک میباشد