لیپوماتیک

09371975414-22737651   
   آدرس :نیاوران،چهارراه مژده،خیابان مقدسی،ساختمان بانک شهر ،ط3،واحد 8

 

تلفن    :22737651-09371975414-09382442551