لیپوماتیک

مشاوره رایگان:09382442551
 • عوارض لیپوماتیک2016/بهمن/9 عوارض لیپوماتیک...
  عمل لیپوماتیک در بین تمام اعمال جراحی مشابه به دست پزشکان متخصص کم عارضه ترین عمل میباشد ومعمولا عوارض ان در حد اعمال جراحی
  بسیار ساده دیگر محدود به احتمال عفونت در محل سوراخها یا احتمال  تجمع مایع در ناحیه عمل می باشدکه همگی قابل بر طرف شدن می باشد.
  با توجه به سه بعدی بودن حرکت کانولای دستگاه وهمچنین هوشمند بودن سر کانولا امکان اسیب رساندن به سایر بافتها و عروق خونی در این روش
  صفر است .
  عوارض لیپوماتیک